Állatvilága

A Nagykőrösi pusztai tölgyesek állatvilága igen változatos, mivel az erdők és a homokpuszták állatvilágának sok faja egyaránt megtalálja életfeltételeit.

A tölgyesek állatvilága, különösen rovarvilága szembetűnően gazdagabb, mint a környező idegenhonos faültetvényeké. Alábbiakban néhány jellegzetes állatcsoportot veszünk sorra, hangsúlyozva, hogy a teljes életközösség hosszú távú életképességéhez sok, itt nem tárgyalt faj is jelentősen hozzájárul.

A pusztai tölgyesekben található emlősök között nem találunk jellegzetes fajt. A vadak közül azonban említenünk kell a hazánkba vadászati céllal betelepített dámvadat (Dama dama), mely területünkön igen magas egyedszáma miatt különösen veszélyezteti az erdők természetes felújulását.

A tölgyesek nagyszámú madárfajnak adnak otthont. Az erdők egészsége szempontjából fontos harkályfajok közül a közép fakopáncs (Dendrocopos medius) és a balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) fordul elő, fészkel továbbá a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) és a kis őrgébics (Lanius minor). Megfigyelhető a fekete gólya (Ciconia nigra) és a darázsölyv (Pernis apivorus) is, vagy a különleges színezetű szalakóta (Coracias garrulus).

A pusztai tölgyesek tölgyön élő lepkéi közül fontosak a tölgyfaszender (Marumba quercus), az ezüstfoltos és bélyeges púposszövő (Spatalia argentea, Dryomonia dodonea), a nagy tölgyfaaraszoló (Boarmia roboraria), a nagy foltosbagoly (Minucia lunaris), a fekete övesbagoly (Catephia alchymista) és a tölgy zöld sodrólepkéje (Tortrix viridana). Az erdőszegélyek cserjéin fejlődik a kardoslepke (Iphiclides podalirius) és a nagy éjjeli pávaszem (Saturnia pyri).

Az idősebb homoki tölgyesek fontos élőhelyek a száradó ill. korhadó fában fejlődő bogarak számára, mint például a területen Natura 2000 jelölő faj szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), vagy az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) és a pompás virágbogár (Potosia aeruginosa) számára. A száraz fatörzsekben gyakran fészkel a kék fadongó (Xylocopa violacea). A pusztai tölgyes élőhelyet biztosít a területen jelölőfaj szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) számára is.

A homoki tölgyesekben nagy egyedszámmal fordulnak elő a jellegzetes gubacsképződményeket okozó gubacsszúnyogok (Cecidomiidae) és gubacsdarazsak (Cynipidae), így például a nagy magyar gubacsdarázs (Andriscus hungaricus). A területen 3 ritka gubacsdarázsfaj együttes előfordulása (Andriscus legitimus, A. mayri, A. nudus) különlegességnek számít.

© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat