Tudományos anyagok

 

Homoki erdőssztyepp-tölgyesek és pannon homoki gyepek konferencia anyagai

 

Absztraktkötet PDF

 

Az elhangzott előadások:

TAKÁCS András Attila megnyitó beszéde

VARGA Zoltán: Biogeographical connections of Pannonian steppic woods

MOLNÁR Csaba: Steppic wood vegetation between the Carpathians and the Dniester

MOLNÁR Zsolt: Pannonian sand steppic woods in space and time

RÉDEI Tamás: Lowland sand oak forests are extremely important and vulnerable elements of Pannonian sand forest steppe biodiversity

SZABADOS Klára: Sand steppes and oak woodlands in Vojvodina (Serbia)

Wolfgang WILLNER: Steppic wood habitats in Austria: definition, phytosociology, and conservation status

FEHÉR Sándor: The historical development, state and conservation of steppic woods in Slovakia

LESKU Balázs: Steppe woods in the northern part of the Great Plain

SZIGETVÁRI Csaba: Steppic oak woods within a city: problems, opportunities and an NGO response

Thorsten AßMANN: The grand capricorn and oaks as promotors for biodiversity

Nicklas JANSSON: Work and result from a project aiming to save the oak steppic woods in Turkey and comparisons with Sweden

CSATHÓ András István: The importance of protecting verges, the most frequent location of ancient loess steppe remnants

CSECSERITS Anikó: Diversity and plant invasion in primary and secondary sand grasslands in Kiskunság

BANKOVICS András: Habitat reconstructions in the LIFE Nature project for the conservation of the Pannonian endemic Dianthus diutinus

MIHALIK Erzsébet, NÉMETH Anikó: Ex situ propagation and re–establishment of the Pannonian endemic Dianthus diutinus

Ivan PARNIKOZA: Forest vegetation of the Ukrainian steppe zone: past and present

BÉRCESNÉ MOCSKONYI Zsófia: A nagykőrösi pusztai tölgyesek történetének térinformatikai elemzése

VERŐ György: LIFE-Nature project in Nagykőrös sandy steppic oak stands 2006-2011

KUN András/RÉV Szilvia: Mégis inkább tölgyes erdő? Természetvédelmi kezelések a Nagykőrösi erdőben

SZENTPÉTERI Sándor: Homoki erdőssztyeppek speciális kérdései hatósági szempontból

SZIDONYA István: Invazív növények vegyszeres irtásának tapasztalatai Magyarországon

KRÖEL-DULAY György, et al.: Pine plantations on sand have high conservation potential

KISSNÉ UZONYI Ágnes: Variation in groundwater levels in old growth oak forests on the Great Hungarian Plain in the last 75 years

SZEMETHY László: Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

KATONA Krisztián: Feeding habits of Red Deer and game damage in the forests of the Hungarian Great Plain

KESERŰ Zsolt: Experiences of root excavations on dry sandy sites

CSÓR Attila: Gödöllői-dombság erdőgazdasági táj alkalmazott erdőfelújítási eljárásai - erdőssztyepp klíma

MADÁCSI Sándor: Kocsányos tölgyes állományok megújítása, illetve telepítése a Duna-Tisza közi Homokhátságon erdészeti tapasztalatok alapján

 

A bemutatott poszterek:

Avanced monitoring technology development in NATURA 2000 forest sites of Pannonian Biogeographic region

Biodiversity Indicators for Low-input Grazing Systems in the Homokhátság Region - BioBio case study

Carbon sequestration and ecophysiological and growth characteristics of Syntrichia ruralis moss species in Pannonic sand grassland

Conservation status of Pedunculate Oak forest stands at the Peszér-forest

Forest-steppe complex on the Teresztenye plateau - vegetation and communities of Orthoptera and Lepidoptera

Integrated hyperspectral and LIDAK technology to evaluate the condition of the Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek Natura 2000 site

Lime formation of biogenic origin in the soils of forests in the Danube-Tisza interflow region

Monitoring of the Pannonian endemic Dianthus diutinus

Özönnövények visszaszorítása a csévharaszti homokvidék Natura 2000 területen

Plant extracts as herbicides

Population and reproductive biological study of threatened forest-steppe spp on the northern boundary of the Pannonian floristic region

Possible role of the Pannonian Seed Bank in improving the collaboration among ex situ, in situ, and on farm conservation efforts

Radio-carbon dated paleobotanical changes on a lake and peat sediment sequence from the Lake Kolon

Seasonal changes in weed vegetation on arable Pannonian sand and loess lands

The effect of soil disturbance and seed addition on the abundance of ragweed in different habitats

What are the forests telling about in Haláp - Southern Nyírség

Woodland cover of the Hungarian forest-steppe in a historical perspective

 

 

Más szakmai rendezvényeken elhangzott előadásaink

 

Sipos Katalin: Özönnövények problémája és kezelése a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 területein PDF

Gálhidy László: A Nagykőrösi pusztai tölgyesek védelme LIFE-projekt bemutatása  (Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos  Találkozója 2007. Kecskemét) PDF

Sipos Katalin: Beszámoló a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság folyamatban lévő természetvédelmi pályázatairól (Civil Fórum, Budapest 2006.11.28.) PDF

Összefoglaló projektbemutató Nagykőrösön magyarul, 2007. május PDF

Összefoglaló projektbemutató Nagykőrösön angolul, 2007. május PDF

Beszámoló a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság folyamatban lévő természetvédelmi pályázatairól (Civil Fórum, Budapest 2007.12.05.) PDF

Verő György, Sipos Katalin, Baranyai Zsolt, Papp Beáta: Hosszú távú természetvédelmi stratégia a "Nagykőrösi pusztai tölgyesek" Natura 2000 területen PDF

Élőhelyvédelmi és bemutatási tevékenységek a Nagykőrösi Pusztai Tölgyes LIFE programban PDF

 

Hazai vagy nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló fajok listája a Nagykőrösi Pusztai Tölgyesek Natura 2000 területen

Növényfajok >>

Állatfajok >>

© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat