A Nagykőrösi tölgyesek a Natura 2000 hálózatban

A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhelytípusok és fajok védelmére kijelölt területek ökológiai hálózata.

A Natura 2000 Európa ökológiai hálózata, melynek célja az európai élővilág megőrzése. Magyarország 2004-es EU-taggá válásakor hazánkban is kijelölésre kerültek a Natura 2000 területek. A korábban is védett területek 90%-a bekerült a Natura 2000 hálózatba is, amelynek területe összesen 1.200.000 ha. A nem-Natura 2000 területekkel együtt Magyarország több mint 20%-a lett valamilyen formában védett.

A területek kijelölése két EU-direktíva, az Élőhelyvédelmi Irányelv és a Madárvédelmi Irányelv szempontjainak megfelelően történik. A területek kijelölésén túl azok megfelelő kezelését is biztosítani kell oly módon, hogy a kijelölésre érdemesítő (ún. jelölő) növény- és állatfajok valamint élőhelyek hosszú távon fennmaradhassanak. A Natura 2000 területeken a természetvédelem a társadalmi, gazdasági és kulturális szempontokat egyaránt figyelembe véve, azokat összehangolva valósul meg. A Natura 2000 területek állapotáról a hazai természetvédelem rendszeres beszámolókkal tartozik az Európai Bizottság felé.

A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” különleges természetmegőrzési terület (pSCI) több különálló részterületből áll, a kijelölés helyrajzi számokhoz rendelt összterülete 3312 ha, melyből a jelölő élőhelyek 1375 hektáron találhatóak.
Jelölő élőhelyei a euroszibériai erdőssztyepp-tölgyesek és a pannon homoki gyepek. Jelölő állatfajok a szarvasbogár (Lucanus cervus), a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), a szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis); jelölő növényfajok a tartós szegfű (Dianthus diutinus), a homoki kikerics (Colchicum arenarium), a homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria).

© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat