Nagykőrösi pusztai tölgyesek

A Nagykőrös határában elterülő pusztai tölgyesek és gyöngyvirágos tölgyesek egyediségük, természetességük, kiterjedésük alapján egyedülálló értéket képviselnek, nem csupán hazai mércével mérve, hanem egész Európa számára is. Az itt található homoki erdőssztyepp-tölgyes a legtermészetesebb és a legnagyobb összefüggő homoki erdőtömb, ezért megőrzése az utókor számára fontos feladatunk.

Az erdőssztyeppek egykor Európa keleti felének nagy területeit borították. Honfoglaló őseink is ezt a növényzeti típust kedvelték, a vándorlások során az erdők és legelők e sajátos elegyét követve jutottak el a Kárpát-medencébe. Sajnos a mezőgazdaság későbbi térhódítása is éppen ezt a tájtípust számolta fel szinte teljesen, itt-ott hírmondónak meghagyva belőle egy-egy foltot. A XX. század folyószabályozásai a talajvízszint csökkentésével további csapást jelentettek az erdők számára, majd az elmúlt évtizedekben sok állományt cseréltek le akácos és nyaras ültetvényekre. A magyar Alföld még mindig létező homoki tölgyesei kiemelkedően változatos élővilágukkal szigetként bukkannak fel az ültetvények és mezőgazdasági táblák tengerében.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a WWF Magyarországgal és Nagykőrös Városának Önkormányzatával karöltve a legnagyobb, legtermészetesebb állapotban megmaradt homoki tölgyesek megőrzését, és ahol szükséges, az élőhely helyreállítását tűzte ki célul. Átvállalva a természetvédelmi kezelés feladatait, a különböző mértékben leromlott állományokból igyekszünk a természetesnek megfelelő összetételű és szerkezetű erdőket kialakítani, úgy, hogy azok minél több faj számára nyújthassanak otthont. Több helyen el kell távolítani az agresszíven terjedő idegenhonos növények – más néven özönnövények – egyedeit, máshol pedig el kell keríteni az állományokat az élelmet kereső, a természetesnél sokkal nagyobb létszámban jelenlévő őzek, szarvasok, vaddisznók elől, hogy felnőhessen a tölgyek új nemzedéke. Az erdőben tanösvényt és oktatóközpontot is létesítünk, így reményeink szerint egyre többen megismerik majd Alföldünk ezen rejtett értékeit, és megértik, miért olyan fontos közösen megőriznünk unokáinknak.

 

© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat