Élővilága

A homokitölgyesek és a pannon homoki gyepek alkotta mozaikos táj életközösségeiben a zárt erdők és a füves puszták fajainak sok jellegzetes képviselője egyaránt megtalálható.

A Nagykőrösi pusztai tölgyesek természetmegőrzési terület többé-kevésbé zárt erdők és füves területek alkotta mozaikos táj. A történelem előtti időkben az Alföld árvízmentes homokhátságainak nagy részét hasonló növényzet borította, ez volt a sokat emlegetett „erdőssztyepp”. Európában, tőlünk nyugatra már csak egészen kis foltokban fordul elő, kelet felé viszont egészen Mongóliáig követhetők a különböző változatai. Olyan növényzeti forma ez, mely átmenetet képez az erdők és a fátlan, füves területek között, ezért azok jellegzetes élővilágának jó néhány képviselője itt együtt fordul elő.

A pusztai tölgyesek, a gyöngyvirágos tölgyesek és a közöttük elterülő gyepek élővilágának sokfélesége (biodiverzitása) kiemelkedő. Mint minden életközösségben, az egyes fajok szerepe meghatározó lehet. Sohasem tudhatjuk, hogy a számunkra talán kevésbé érdekes faj szerepe nem jelentősebb-e annál, amennyire jelenlegi ismereteink alapján következtethetünk, ezért minden faj megóvása a leginkább célravezető. Csak így lehetünk elég biztosak abban, hogy egy jellegzetes helyi élővilág a jövőben is fennmarad!

A következőkben megismerkedhetünk a Nagykőrösi pusztai tölgyesek legjellegzetesebb, legkönnyebben felismerhető fajaival, de ne feledjük: egy életközüsség fennmaradásában fontosak lehetnek azok a fajok is, amelyekkel alig vagy egyáltalán nem találkozunk!

Állatvilág >>

Növényvilág >>

© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat