A LIFE-programról röviden

A LIFE Európai Uniós kezdeményezés, amely pénzügyi forrásokat biztosít többek között a növény- és állatvilág megőrzéséhez, az európai jelentőségű élőhelyek fejlesztéséhez.

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environment) francia mozaikszó, magyar jelentése: Pénzügyi Eszközök a Környezetvédelemért. Három fő cselekvési területe a környezetvédelem (Environment), a természetvédelem (Nature) és az EU-n kívüli országok segítése (Third Countries).

A LIFE-Nature pénzügyi támogatásokat biztosít mintaszerű természetvédelmi kezelések megvalósításához – különböző fajvédelmi programokhoz, valamint az európai jelentőségű élőhelyek komplex védelméhez, természetvédelmi célú fejlesztéséhez. Magyarországon 2001-ben indult el az első két projekt – köztük a WWF Tisza-LIFE programja.

A Nagykőrösi pusztai tölgyesek természetmegőrzési terület 2006-ban LIFE-Természet pályázatot nyert, melynek célja az itt előforduló, a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló homoki erdőssztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek hosszú távú megőrzése, illetve helyreállítása.

A LIFE program keretében a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megállapodást köt a magán erdőtulajdonosokkal, s ennek alapján 90 évig a legjobb állapotban lévő pusztai tölgyesekben csak természetvédelmi kezelés fog folyni. 

A Nagykőrösi Pusztai Tölgyesek LIFE-program 2006-tól 2011-ig öt évre szól, teljes költségvetése 1.863.236 EUR, melynek 75%-a európai uniós támogatás.

 

© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat