Célok

A Nagykőrösi pusztai tölgyesek LIFE-program célja a területen található Natura 2000 jelölő élőhelyek (erdők és gyepek) megőrzése, illetve természetvédelmi szempontú fejlesztése, melyet terepi ökológiai vizsgálatok és környezeti nevelési programok egészítenek ki.

Legfontosabb céljaink a következők:

  • A projektterületen belül a feldarabolódottságot (fragmentáltságot) mérsékeljük, azaz erdőtelepítésekkel összefüggő, őshonos fafajokból álló erdőterületet hozunk létre.
  • Az erdőgazdálkodást 175 ha-on a tulajdonosok kártalanítása mellett 90 éves időtartamra megszűntetjük, így itt a természetvédelmi szempontú kezelésekre és a természetes folyamatok érvényesülésére egyaránt lehetőség nyílik.
  • Az idegenhonos, invazív fajokat 405 ha-on 99%-ban eltávolítjuk.
  • A csökkent talajvízszint és/vagy a túltartott vadállomány természetes felújulási folyamatokra gyakorolt hatását vadkizárásos kerítések segítségével megvizsgáljuk.
  • A rádióban, televízióban, kiadványokban és honlapunkon megjelenő tudósítások segítségével 700.000-800.000 embert értesítünk a Natura 2000 terület természeti értékeiről és azok megőrzéséért tett erőfeszítésekről. Kiemelt figyelmet fordítunk a helyben élők informálására.

Az eredményeket dokumentáljuk, és a nyert tapasztalatokat a terület természetvédelmi kezelési tervében hasznosítjuk.

© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat